Uw Arbeids Jurist

Ambtenarenrecht

Ontslagprocedures binnen het ambtenarenrecht verlopen niet via het UWV of de kantonrechter, zoals dat in het ‘normale’ arbeidsrecht het geval is. Uw overheidswerkgever (Het Rijk, Provincie, Gemeente, Onderwijs etc.) heeft u via een besluit als ambtenaar eenzijdig aangesteld en ontslaat u ook weer eenzijdig via een besluit uit de overheidsdienst. Hiervoor is geen toestemming vooraf van UWV nodig of een beslissing van een kantonrechter.

Bezwaar

lndien u een ontslagbesluit wilt aanvechten, kunt u daar als ambtenaar binnen zes weken bezwaar tegen maken. Bezwaar maakt u bij de overheidswerkgever zelf.  Het is een interne heroverwegingsprocedure. Tegen de beslissing op bezwaar kunt u beroep instellen bij de Rechtbank, sector bestuur. In dit stadium is deskundige hulp al vaak onontbeerlijk.

Voorlopige voorziening

Bezwaar en beroep schorten de werking van het ontslagbesluit niet op. Als u in financiële nood verkeert en uw bezwaar of beroep een goede kans van slagen heeft, kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de bestuursrechter. U vraagt de bestuursrechter dan het ontslag op te schorten totdat op het bezwaar of beroep is beslist.

Advies

Dijkstra Juridisch Advies is bekend met regels en procedures binnen het hele scala van het ambtenarenrecht en kan u dus bijstaan in elke kwestie met uw overheidswerkgever. Bezwaar, beroep bij de bestuursrechter en/of een voorlopige voorziening? Een vaststellingsovereenkomst? Dijkstra Juridisch Advies ondersteunt u binnen de regels en procedures die samen het ambtenarenrecht vormen. Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op.


Laatste nieuws over ambtenarenrecht

Geen Resultaten Gevonden

De pagina die u zocht kon niet gevonden worden. Probeer uw zoekopdracht te verfijnen of gebruik de bovenstaande navigatie om deze post te vinden.

Heeft u ons nodig? Wij staan klaar!

Contact Info

Hulp nodig? Aarzel niet om contact met ons op te nemen

E-mail

info@uwarbeidsjurist.nl

Telefoon

024 - 6751340

Locatie

Oerdonk 45, 6641 LH Beuningen

Postadres

Oerdonk 45
6641LH BEUNINGEN

Copyright  Website 2017  |  Privacy Policy  |  Site Map