Uw Arbeids Jurist

Arbeidsongeschiktheid en second opinion UWV

Gedurende het hele traject van de arbeidsongeschiktheid zijn er veel momenten waarbij juridische begeleiding, zowel voor een werkgever als een werknemer, van groot belang is. Juridische advisering kan worden gevraagd vanuit strategisch oogpunt en ter versterking van de eigen juridische positie. Het komt vaak voor dat in een te laat stadium een juridisch expert wordt ingeschakeld. Dijkstra Juridisch Advies beschikt over veel expertise op het snijvlak van arbeidsongeschiktheid en juridische geschillen en is u graag van dienst bij een eventueel conflict  dan wel het voorkomen daarvan.

Second Opinion

Bij verschil van inzicht tussen werkgever en werknemer ten aanzien van de ongeschiktheid tot werken kan bij het UWV een advies, een ‘second opinion’, gevraagd worden. Deze second opinion kan zowel door de werkgever als door de werknemer worden aangevraagd.

De second opinion kan gaan over:

  • de mate van de ongeschiktheid tot werken;
  • de vraag of binnen de eigen gemeente passende arbeid te vinden is
  • de vraag of de werkgever voldoende en geschikte reïntegratieinspanningen verricht heeft.

Second opinion over de mate van de ongeschiktheid tot werken

De bedrijfsarts beoordeelt allereerst of de werknemer ziek is. Hierop wordt gebaseerd of er recht bestaat op doorbetaling van de bezoldiging. Als de werknemer in strijd met het advies van de bedrijfsarts niet werkt, kan de werkgever de bezoldiging staken.

Als de werknemer het niet eens is met de bedrijfsarts kan de werknemer een second opinion aanvragen bij het UWV. Hij vraagt dan een oordeel over de mate van ongeschiktheid tot werken.

Het aanvragen van dit oordeel leidt niet tot een wijziging in de beloningssituatie van de werknemer. Als de werkgever de bezoldiging heeft gestopt omdat de werknemer tegen de mening van de bedrijfsarts in niet werkt, hoeft de bezoldiging dus niet opgestart te worden op het moment dat de werknemer een second opinion aanvraagt.

Ook de werkgever kan een second opinion aanvragen als de bedrijfsarts de werknemer ziek acht en de werkgever het daarmee niet eens is. Uiteraard is het in zo’n situatie goed om eerst met de bedrijfsarts te overleggen.

De werknemer krijgt gelijk: nabetaling

Als de werknemer in de procedure van de second opinion in het gelijk wordt gesteld (de arts van het UWV vindt dat de werknemer wél ziek is), moet de niet uitbetaalde bezoldiging alsnog worden uitbetaald.

Second opinion over passende arbeid

Na 24 maanden kan een werknemer worden ontslagen wegens arbeidsongeschiktheid. Voorwaarde is wel dat de werknemer niet binnen de gemeentelijke organisatie herplaatsbaar is. Als de werknemer het niet eens is met het oordeel van de werkgever dat er binnen de eigen organisatie geen passende functie te vinden is, kan hij daarover bij het UWV een second opinion aanvragen.

Het oordeel van het UWV zal een rol spelen in de ontslagprocedure, maar is niet van doorslaggevend belang. Uiteindelijk is het de werkgever die zelfstandig een besluit zal moeten nemen, waarbij hij alle relevante aspecten bij zijn besluit betrekt.

Second opinion over reïntegratieinspanningen

In het kader van de regels over preventie van ziekteverzuim en reïntegratie heeft de werkgever de plicht om reïntegratieactiviteiten te ondernemen voor zijn werknemers. Hij is namelijk tot aan het ontslag verantwoordelijk voor de reïntegratie en herplaatsing van zijn werknemers. Als de werknemer vindt dat de werkgever onvoldoende reïntegratieactiviteiten onderneemt, kan hij daarover een second opinion vragen bij het UWV.

Het oordeel van het UWV speelt onder andere een rol bij de toekenning van een WIA-uitkering. Als het UWV namelijk van mening is dat de werkgever zonder deugdelijke grond zijn verplichtingen niet is nagekomen of onvoldoende reïntegratieinspanningen heeft verricht, kan de termijn waarbinnen de werkgever het loon moet doorbetalen zonder toekenning van een WIA-uitkering verlengd worden. Als de WIA-uitkering pas op een later tijdstip ingaat dan na 104 weken ziekte, kan op de door te betalen bezoldiging na 104 weken ziekte geen WIA-uitkering in mindering worden gebracht. Dit betekent dat de werkgever feitelijk na 104 weken ziekte een zwaardere financiële last draagt.


Laatste nieuws over arbeidsongeschiktheid

Geen Resultaten Gevonden

De pagina die u zocht kon niet gevonden worden. Probeer uw zoekopdracht te verfijnen of gebruik de bovenstaande navigatie om deze post te vinden.

Heeft u ons nodig? Wij staan klaar!

Contact Info

Hulp nodig? Aarzel niet om contact met ons op te nemen

E-mail

info@uwarbeidsjurist.nl

Telefoon

024 - 6751340

Locatie

Oerdonk 45, 6641 LH Beuningen

Postadres

Oerdonk 45
6641LH BEUNINGEN

Copyright  Website 2017  |  Privacy Policy  |  Site Map