Uw Arbeids Jurist

Concurrentiebeding

Als werknemer bent u in principe gebonden aan het concurrentiebeding indien dat is opgenomen in uw arbeidsovereenkomst. Het zich niet houden aan het concurrentiebeding kan grote gevolgen hebben. Maar hoe zit het dan met de belangen van de werknemer in vergelijking met de belangen van de werkgever.

Het concurrentiebeding is een afspraak tussen een werkgever en werknemer waarbij voor de werknemer beperkingen gelden in de wijze waarop hij na het einde van de arbeidsovereenkomst werkzaam mag zijn. Meestal bevat het beding een omschrijving van de werkzaamheden die de werknemer na het einde van de arbeidsovereenkomst niet mag verrichten. De beperking kan een bepaald gebied en/of een bepaalde tijdvak betreffen.

Indien een werknemer een concurrentiebeding overtreedt door na het dienstverband concurrerende werkzaamheden uit te voeren, heeft de voormalig werkgever de mogelijkheid naar de rechter te stappen om staking van de werkzaamheden en schadevergoeding te eisen. Toch heeft u als werknemer in een aantal gevallen zeker een reële kans om een dergelijk beding te matigen.

Dijkstra Juridisch Advies kan u hierbij vanzelfsprekend ondersteunen.


Laatste nieuws

Wet werk en zekerheid

De huidige ‘flexwet’ (officieel de Wet Flexibiliteit en Zekerheid) komt uit 1999. Deze wet heeft de afgelopen jaren voor meer flexibiliteit op de arbeidsmarkt gezorgd en wordt per 1 januari 2015 opgevolgd door nieuwe wetgeving op grond van de Wet werk en zekerheid. De...

Ontslagrecht in het nieuws

Als de Eerste en Tweede Kamer ermee instemmen, komt er één eenduidig ontslagstelsel met lagere ontslagvergoedingen (van een kwart maandsalaris per gewerkt dienstjaar met een maximum van 6 maanden). Ook komt er een individueel recht op scholing bij ontslag,...

Heeft u ons nodig? Wij staan klaar!

Contact Info

Hulp nodig? Aarzel niet om contact met ons op te nemen

E-mail

info@uwarbeidsjurist.nl

Telefoon

024 - 6751340

Locatie

Oerdonk 45, 6641 LH Beuningen

Postadres

Oerdonk 45
6641LH BEUNINGEN

Copyright  Website 2017  |  Privacy Policy  |  Site Map