Uw Arbeids Jurist

Werkgever

Als werkgever wilt u zaken op het gebied van arbeidsrecht zorgvuldig en effectief behandeld zien. Daarbij houden wij uiteraard rekening met uw commerciële belangen. Maar ook andere aspecten zoals CAO-bepalingen, fiscale aspecten, sociale zekerheden nemen wij daar waar nodig in onze advisering mee. Wij kijken verder dan alleen de formeel-juridische aspecten van het arbeidsrecht en zijn vanwege onze specifieke ervaring een prima sparringpartner voor tal van werkgevers.

Welke diensten leveren wij aan werkgevers?

  • Het adviseren en begeleiden van individuele ontslagprocedures; denk aan een advies over en het geven van een ontslag op staande voet, ontbindingsprocedures bij de kantonrechter ondermeer op grond van disfunctioneren en/of een verstoorde arbeidsrelatie enz.
  • Formaliseren van een ‘geregeld ontslag’. U bent als werkgever al met de werknemer een regeling overeengekomen, maar u wilt alle hieruit voortvloeiende nadelige gevolgen en risico’s toch beperken. Door middel van het voeren van een zogenoemde ‘pro forma ontbindingsprocedure’ of het opstellen van een vaststellingsovereenkomst terzake beëindiging van de arbeidsovereenkomst zorgen wij voor het professioneel afhechten van het einde van de arbeidsovereenkomst.
  • Het adviseren terzake collectieve ontslagprocedures bij herstructurering, fusie of overname, overgang van onderneming of reorganisaties, het opstellen van een sociaal plan enz.
  • Alle overige arbeidsrechtelijke procedures (a.o. geschillen over loondoorbetaling, het handhaven van een concurrentie- en/of relatiebeding).
  • Medezeggenschapsrecht; wanneer moet ik als werkgever een ondernemingsraad (OR) inschakelen en welke rechten en bevoegdheden heeft deze OR en welke mogelijkheden heb ik als werkgever.
  • Werkgeversaansprakelijkheid.
  • Advies over en het opstellen van allerlei soorten arbeidscontracten
  • Begeleiding bij UWV-procedures.
  • Het geven van cursussen op het terrein van arbeidsrecht voor management.

Informatie

Voor meer informatie kunt u gebruik maken van het telefonisch contact met ons opnemen. Wij zijn u graag van dienst.


Laatste nieuws voor werkgevers

Wet werk en zekerheid

De huidige ‘flexwet’ (officieel de Wet Flexibiliteit en Zekerheid) komt uit 1999. Deze wet heeft de afgelopen jaren voor meer flexibiliteit op de arbeidsmarkt gezorgd en wordt per 1 januari 2015 opgevolgd door nieuwe wetgeving op grond van de Wet werk en zekerheid. De...

Ontslagrecht in het nieuws

Als de Eerste en Tweede Kamer ermee instemmen, komt er één eenduidig ontslagstelsel met lagere ontslagvergoedingen (van een kwart maandsalaris per gewerkt dienstjaar met een maximum van 6 maanden). Ook komt er een individueel recht op scholing bij ontslag,...

Heeft u ons nodig? Wij staan klaar!

Contact Info

Hulp nodig? Aarzel niet om contact met ons op te nemen

E-mail

info@uwarbeidsjurist.nl

Telefoon

024 - 6751340

Locatie

Oerdonk 45, 6641 LH Beuningen

Postadres

Oerdonk 45
6641LH BEUNINGEN

Copyright  Website 2017  |  Privacy Policy  |  Site Map